Hubert H. Humphrey Burs Programı bir diploma programı olmayıp, kariyerlerinin ortasında, kamuya hizmet veren bir kurumda çalışan, liderlik özelliklerine sahip ve profesyonel gelişime açık yönetici, planlamacı ya da uzmanların başvuru yapabileceği bir burs programıdır. Programın akademik ve profesyonel gelişim olmak üzere iki yönü bulunmaktadır. Humphrey bursiyerleri, misafir edildikleri üniversitelerde takip ettikleri özel çalışma programlarının yanı sıra, mesleki ziyaretler, konferanslar, eğitim programları ve en az 6 haftalık stajı kapsayan profesyonel gelişim faaliyetlerine katılırlar.

Bu program için aşağıda belirtilen alanlarda burs verilmektedir:

Kalkınma
a. Tarımsal ve Kırsal Kalkınma
b. Ekonomik Kalkınma/Finans ve Bankacılık
c. Doğal Kaynaklar, Çevre Yönetimi ve İklim Değişikliği
d. Şehir ve Bölge Planlama
Demokratik Kurumsallaşma
a. İletişim/Gazetecilik
b. Hukuk ve İnsan Hakları
c. Kamu Politikası Analizi ve Kamu Yönetimi
d. İnsan Kaçakçılığının Önlenmesine Yönelik Politikalar ve Uygulamaları
e. Teknoloji Politikası ve Yönetimi
f.  İnsan Kaynakları Yönetimi
Eğitim
a. Eğitim Yönetimi, Planlama ve Politikası
b. Yüksek Öğrenim Yönetimi
c. İngilizce Öğretimi
Halk Sağlığı
a. Halk Sağlığı Politikası ve Yönetimi
b. HIV/AIDS ile Mücadele Politikaları ve Korunma Yöntemleri
c. Madde Bağımlılığıyla Mücadele, Tedavi ve Korunma Yöntemleri

Ağustos 2016'da başlayacak olan bursun süresi bir akademik yıldır. Program başlamadan önce bursiyerlerin, program yetkilileri tarafından uygun görüldüğü takdirde, İngilizce düzeylerini yükseltmelerine ve Amerika'ya uyum sağlamalarına yönelik 20-25 haftalık yoğun İngilizce programına katılmaları gerekebilecektir.

Humphrey Burs Programı’na seçilenlere, gidiş-dönüş uçak bileti ile ABD’deki öğrenim ve yaşam giderlerini karşılamaya yetecek miktarda burs sağlanacaktır.

Bursun karşılığında zorunlu hizmet yoktur; ancak bursiyerlerin ABD’deki programlarını tamamladıktan sonra, ABD J-1 vizesi kuralı gereği, Türkiye'ye dönme zorunlulukları bulunmaktadır.

2016-2017 Akademik Yılı Burs Başvuru Dönemi Kapanmıştır.

Bu sayfada verilen açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Ayrıntılı bilgiler ve güncel duyurular  için lütfen Fulbright Eğitim Komisyonunun web sayfasını takip ediniz.

  http://fulbright.org.tr/PageDetail.aspx?id=68#tab0-tab


HUMPHREY MEZUNLARI DERNEĞİ

Hubert H. Humphrey Programı, merhum Senatör ve A.B.D. Başkan Yardımcısı Hubert H. Humphrey’in onuruna ilk olarak 1978 yılında düzenlenen bir Fulbright Değişim Programıdır. >>>