Emre ÖĞMEN

Konya, 1976

Hubert Humphrey Program 2009-2010 Massachusetts Institute of Technology

 

 1976 Konya doğumlu Emre ÖĞMEN, 1999 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü bitirdikten sonra, aynı üniversitede Kentsel Politika Planlama ve Yerel Yönetimler bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2000 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda Şehir Plancısı olarak başladığı görevinde, “Afet Yönetimi”, “Afet Sonrası Yeniden Yapılandırma ve İyileştirme” alanlarında çalışmalar yaptı. Bu konularda 2004 ve 2008 yıllarında JICA’nın eğitim programlarına katıldı.

2009-2010 yıllarında Massacuhsetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) Humphrey Bursiyeri olarak bulundu. Program dahilinde MIT’de Afet Zararlarının Azaltılması, Afet Öncesi ve Sonrası Planlama çalışmaları yürüttü. Halen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kıyı Alanları Dairesi Başkanlığı’nda Şube Müdürü görevini yürütmekte olup, Kıyı Planlaması, Kıyı Mevzuatı ve Uygulamaları, Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi ve Planlaması üzerine çalışmalar yürütmektedir.

 İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
E-Posta

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Linkedin

https://www.linkedin.com/profile/view?id=10327250&trk=nav_responsive_tab_profile

Diğer

www.facebook.com/emreogmentr

https://twitter.com/OgmenEmre

http://instagram.com/emreogmen


HUMPHREY MEZUNLARI DERNEĞİ

Hubert H. Humphrey Programı, merhum Senatör ve A.B.D. Başkan Yardımcısı Hubert H. Humphrey’in onuruna ilk olarak 1978 yılında düzenlenen bir Fulbright Değişim Programıdır. >>>