DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan mezunlarımızdan Tuncer DİNÇERGÖK (UC Davis, 2003-2004), “Baraj ve HES lerde Sürdürülebilirlik” konulu konferans  kapsamında 22 Ocak 2015 tarihinde ATO Congresium'da düzenlenen “Baraj Emniyeti ve Baraj Güvenliği Oturumu”nun moderatörlüğünü ve "Sürdürülebilirliğin temini açısından Baraj Emniyeti ve Baraj Güvenliğinin Önemi" konulu sunumu gerçekleştirdi.

http://www.dsi.gov.tr/haberler/2015/01/22/barajlar-ve-hes-lerde-s%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik-konferans%C4%B1-ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirildi