Proje Koordinatörlüğünü Humphrey Mezunu Özlem Durmuş’un (Cornell University, 2010-2011) yürüttüğü T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi” Kapanış Toplantısı 12 Eylül 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Bu Proje ile Türkiye imalat sanayinde enerji, ham madde ve suyun etkin ve sürdürülebilir kullanımı ile elde edilebilecek potansiyel tasarruf; parasal ve miktarsal olarak, sektörel ve bölgesel düzeyde hesaplandı. Ayrıca hesaplanan tasarruf potansiyelin hayata geçmesi ile daha az kaynak kullanımı ve kirlilik önleme yoluyla elde edilebilecek çevresel faydalar da değerlendirildi. Proje sonuç raporları için: 

http://vgm.sanayi.gov.tr/sayfa.html?sayfaId=fa6667a3-32b1-4d34-9f93-0f809109123e